Κεντρική Μακεδονία

Δαμίγος Ιωάννης

Αντιπρόσωπος

κιν. 697 7234940

2310 534499

2311 242148

Θεσσαλονίκη

Δαμίγος Ιωάννης

www.sarlas.gr